نرخ سکه امروز چهارشنبه ساعت 13:44

نرخ سکه امروز چهارشنبه ساعت 13:44:11 برابر با 117,480,000 صد و هفده میلیون و چهار صد و هشتاد هزار ریال قیمت نیم سکه 62,000,000 شصت و دو  میلیون ریال قیمت ربع سکه 42,000,000 چهل و دو  میلیون ریال قیمت سکه گرمی 23,500,691 بیست و سه میلیون و پانصد هزار و ششصد و نود و یک ریال.

Rate this post

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *