نرخ سکه امروز پنجشنبه ساعت 13:41

نرخ سکه امروز پنجشنبه ساعت 13:41:11 برابر با 117,630,000 صد و هفده میلیون و ششصد و سی هزار ریال قیمت نیم سکه 61,900,000 شصت و یک میلیون و نه صد هزار ریال قیمت ربع سکه 41,950,000 چهل و یک میلیون و نه صد و پنجاه هزار ریال قیمت سکه گرمی 23,480,760 بیست و سه میلیون و چهار صد و هشتاد هزار و هفتصد و شصت ریال.

Rate this post

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *