نرخ سکه امروز شنبه ساعت 13:40

نرخ سکه امروز شنبه ساعت 13:40:22 برابر با 118,620,000 صد و هجده میلیون و ششصد و بیست هزار ریال قیمت نیم سکه 63,000,000 شصت و سه میلیون ریال قیمت ربع سکه 42,500,000 چهل و دو  میلیون و پانصد هزار ریال قیمت سکه گرمی 23,500,984 بیست و سه میلیون و پانصد هزار و نه صد و هشتاد و چهار ریال.

Rate this post

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *