نرخ سکه امروز دوشنبه ساعت 13:46

نرخ سکه امروز دوشنبه ساعت 13:46:24 برابر با 118,880,000 صد و هجده میلیون و هشت صد و هشتاد هزار ریال قیمت نیم سکه 62,700,000 شصت و دو  میلیون و هفتصد هزار ریال قیمت ربع سکه 42,550,000 چهل و دو  میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال قیمت سکه گرمی 23,850,000 بیست و سه میلیون و هشت صد و پنجاه هزار ریال.

Rate this post

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *