نرخ سکه امروز جمعه ساعت 14:45

نرخ سکه امروز جمعه ساعت 14:45:38 برابر با 105,280,000 صد و پنج میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال قیمت نیم سکه 61,800,000 شصت و یک میلیون و هشت صد هزار ریال قیمت ربع سکه 38,850,000 سی و هشت میلیون و هشت صد و پنجاه هزار ریال قیمت سکه گرمی 22,450,480 بیست و دو  میلیون و چهار صد و پنجاه هزار و چهار صد و هشتاد ریال.

Rate this post

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *