نرخ سکه امروز جمعه ساعت 14:40

نرخ سکه امروز جمعه ساعت 14:40:55 برابر با 111,480,120 صد و یازده میلیون و چهار صد و هشتاد هزار و صد و بیست ریال قیمت نیم سکه 67,600,000 شصت و هفت میلیون و ششصد هزار ریال قیمت ربع سکه 42,850,000 چهل و دو  میلیون و هشت صد و پنجاه هزار ریال قیمت سکه گرمی 24,450,120 بیست و چهار میلیون و چهار صد و پنجاه هزار و صد و بیست ریال.

Rate this post

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *