نرخ سکه امروز جمعه ساعت 13:41

نرخ سکه امروز جمعه ساعت 13:41:10 برابر با 119,520,453 صد و نونزده میلیون و پانصد و بیست هزار و چهار صد و پنجاه و سه ریال قیمت نیم سکه 63,000,000 شصت و سه میلیون ریال قیمت ربع سکه 43,000,000 چهل و سه میلیون ریال قیمت سکه گرمی 24,000,000 بیست و چهار میلیون ریال.

Rate this post

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *