نرخ سکه امروز جمعه ساعت 13:41

نرخ سکه امروز جمعه ساعت 13:41:08 برابر با 118,680,000 صد و هجده میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال قیمت نیم سکه 66,000,000 شصت و شش میلیون ریال قیمت ربع سکه 43,100,000 چهل و سه میلیون و صد هزار ریال قیمت سکه گرمی 25,000,623 بیست و پنج میلیون و ششصد و بیست و سه ریال.

Rate this post

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *