قیمت دلار|قمیت طلا|قیمت سکه

قیمت دلار امروز در بازار سبزه میدان تهران 1399/03/26 ساعت 15:18 پانزده و هیجده دقیقه با 1,310 هزار و سیصد و ده ریال (0.74%) افزایش ، 178,910 یکصد و هفتاد و هشت هزار و نهصد و ده ریال اعلام شده است. قیمت دلار در روز جاری 70 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 177,530 ریال آغاز شد  و طی معاملات امروز، 178,910 ، بیشترین مقدار و 177,500 نیز کمترین رقمی بود که برای قیمت دلار امروز به ثبت رسید.

عنوانقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
دلار178,800(0.68%) 1,200177,500178,910۱۵:۲۱:۱۰
دلار سنا / خرید176,128(0.32%) 559176,128176,128۰۹:۳۳:۰۴
دلار هرات179,600(0.17%) 300178,800179,600۱۳:۳۲:۵۷
عنوانقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
دلار دولتی42,000(0%) 042,00042,001۱۳ دی
دلار سنا / فروش  177,114(0.08%) 133177,114177,114۰۹:۳۳:۰۴
دلار سلیمانیه184,900(1.04%) 1,900183,400184,900۱۵:۱۶:۱۶
  • نرخ فعلی : 178,910
  • بالاترین قیمت روز : 178,910
  • پایین ترین قیمت روز : 177,500
  • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,220
  • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار : 177,530
  • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۱۸:۰۱
  • نرخ روز گذشته : 177,600
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.74%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,310

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!