وبلاگ سایت نیم سکه

0

سنگ های قیمتی بی شکل :

سنگ های قیمتی شگل های گوناگونی دارند ولی در این میان سنگ های قیمتی و جواهرات بی شکلی نیز هم وجود دارد که امروز قصد داریم در مقاله به آنها اشاره کنیم تا بیشتر...

0

DAC مرکز اداره کل الماس چین :

در بین مقالات مختلفی که در مورد جواهرات و سنگ های قیمتی قرار میدهم برای شما کاربران مطالبی نیز درمورد اداره ها و سازمان های فعال در این زمینه نیز صحبت کرده و مقالاتی...

0

اقتصاد کشور جعبه جواهر :

 سنگ های قیمتی سریلانکا یکی از منابع  هست و سریلانکا مهمترین کشور ها در تجارت سنگ های قیمتی بوده و مدتی به دلیل نداشتن دستگاه های پیشرفته و به روز در زمینه تراش گوهر...